Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 3/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Sandomierska 12,12A,12B w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 3/20, Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska 12,12A,12B w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.”