Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 1/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Grabowa 6 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 1/20, Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa 6 w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.