Biuro Rozwoju Gdańska

ESTETYCZNY GDAŃSK

Biuro Rozwoju Gdańska i Referat Estetyzacji Miasta zapraszają mieszkańców na otwarte spotkanie, dotyczące projektu KREM – Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta. Spotkanie odbędzie się 29 października br. o godz. 17.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 (wejście główne do budynku znajduje się za historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina).

Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM) to studium analityczne poświęcone oddziaływaniu nośników reklam na odbiór przestrzeni publicznej oraz estetykę w mieście. Przedmiotem spotkania będą ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji, dachów, ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych. Urbaniści z BRG wraz z przedstawicielami REM opowiedzą, jak zabiegają o poprawę estetyki naszego miasta i jak mieszkańcy mogą im w tym pomóc.