Biuro Rozwoju Gdańska

Używaj KREM-u przy remoncie!

W środę w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące projektu KREM – Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki drugiego etapu projektu – propozycje regulacji kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W spotkanie udział wzięli przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska i Referatu Estetyzacji Miasta oraz zainteresowani estetyką przestrzeni mieszkańcy. Edyta Damszel-Turek z Biura Rozwoju Gdańska opowiedziała o barwnych, ale nie zawsze estetycznych, praktykach koloryzacji elewacji i dachów oraz szpecących miasto betonowych ogrodzeniach i niespójnych kompozycjach posadzek w przestrzeniach publicznych. Następnie przedstawiła kilka prostych uniwersalnych zasad, których zastosowanie podczas remontów, znacznie poprawi wizerunek otoczenia. Michał Szymański z Referatu Estetyzacji Miasta omówił natomiast działania i zabiegi Urzędu Miejskiego, mające na celu edukację społeczeństwa poprzez propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk estetycznych w przestrzeniach publicznych. Urzędnicy wysłuchali także komentarzy publiczności i odpowiedzieli na pytania, dotyczące szczegółów projektu. Prowadząca spotkanie Barbara Pujdak, wicedyrektor Biura Rozwoju Gdańska, zachęciła mieszkańców do składania uwag do Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta i konsultacji z pracownikami REM oraz BRG.

Uwagi do proponowanych regulacji należy przesyłać do 14 listopada
na adres Biura Rozwoju Gdańska: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub na adres e-mail: brg@brg.gda.pl, z dopiskiem KREM - kolorystyka.

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało także broszurę, która jest pomocnym materiałem dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualnych mieszkańców decydujących się na przeprowadzenie remontu lub termomodernizacji budynku.

Dwunastostronicowa broszura zawiera szereg przykładów pokazujących, jak należy i jak nie należy przeprowadzać remonty pod względem kolorystycznym oraz materiałowym (czyli np. pod względem zastosowania jednolitej formy okien w całym budynku). Jest to skrót propozycji dotyczących kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, a także zaproszenie do ich rozważenia i stosowania.

Więcej informacji na temat projektu KREM, broszurę w wersji elektronicznej oraz prezentacje ze spotkania w Europejskim Centrum Solidarności znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, w zakładce KREM.