Nauka i szkolnictwo – ważny temat w przestrzeni Gdańska
Seminaria 25 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 23 marca 2016 roku spotkanie eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa w polityce przestrzennej Gdańska.

Spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska
Warsztaty eksperckie 22 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 21 marca 2016 roku spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska.

Ośrodki usługowe w Gdańsku - II seminarium w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska
Seminaria 03 marca 2016

Drugie seminarium, zorganizowane wczoraj (28 stycznia), przez Biuro Rozwoju Gdańska wywołało ciekawą dyskusję nie tylko o usługach ale i o przestrzeniach publicznych. Planiści z BRG usłyszeli od zgromadzonych gości cenne uwagi, które będą rozpatrywane w dalszej pracy nad Studium.

Ostatnie Seminarium w ramach Studium
Seminaria 03 marca 2016

11 lutego 2016 roku, odbyło się ostatnie z trzech seminariów w ramach prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Biuro Rozwoju Gdańska omawiało kształtowanie terenów mieszkaniowych.

Pierwsze z trzech seminariów przewidzianych dla mieszkańców dot. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w ramach prac nad Studium za nami.
Seminaria 19 stycznia 2016

W ramach prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek 14 stycznia pierwsze z trzech Seminariów przewidzianych dla mieszkańców. Spotkanie dotyczyło Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Jesienny cykl prac z radami dzielnic nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zakończony
Spotkania z RD i SM 08 grudnia 2015

Ostatnim elementem działań partycypacyjnych w roku 2015 były spotkania z radami dzielnic. Celem spotkań było wsparcie warsztatowe w formułowaniu wniosków do nowego Studium.

Strona 2 z 4