Raporty z partycypacji 2015
Partycypacja 03 grudnia 2015
Jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska? Piąte warsztaty eksperckie w ramach SUiKZ
Warsztaty eksperckie 02 listopada 2015

W piątek odbyły się ostatnie piąte warsztaty eksperckie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tematem przewodnim warsztatów było JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY GDAŃSKA?

IV warsztaty dot. studium POLICENTRYCZNOŚĆ GDAŃSKA
Warsztaty eksperckie 20 października 2015

16 października 2015 odbyły się 4 z kolei warsztaty w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tematem przewodnim była „Policentryczność Gdańsk”. Tym razem panelistami byli: dr Anna Golędzinowska, dr Danuta Kochanowska, dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek oraz arch. Marcin Woyciechowski. Gościem specjalnym warsztatów był minister Paweł Orłowski z Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju.

III warsztaty w ramach SUiKZP
Warsztaty eksperckie 28 września 2015

25 września br. odbyły się III warsztaty eksperckie w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska tym razem na temat „Dobro publiczne a dobro prywatne”.

Strona 3 z 4