Rynek Oruński jest tematem trzeciego postępowania konkursowego dotyczącego obszarów rewitalizacji. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego.

Przed laty w rejonie ulicy Gościnnej funkcjonował rynek. Gdy Orunia nie leżała jeszcze w granicach Gdańska, rynek był miejscem, w którym skupiało się życie mieszkańców i działały najważniejsze instytucje. Rynek Oruński, z racji swej lokalizacji, a także otoczenia zabytkowymi budynkami, nadal tworzy istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń i niewątpliwie zasługuje na przywrócenie dawnej świetności. W listopadzie 2017 r., w ramach realizowanego na Oruni projektu rewitalizacji, odbyły się zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacje, podczas których mieszkańcy wraz z architektami zastanawiali się nad możliwymi do wprowadzenia zmianami na Rynku Oruńskim. Wypracowane wówczas postulaty zostały zawarte w dokumentacji ogłoszonego przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku konkursu (w części B regulaminu). 

Centrum Oruni

Zadaniem uczestników postępowania konkursowego jest przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Przy czym granice opracowania obejmują nie tylko ulicę Gościnną, ale również dwa pobliskie skwery: im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz tzw. skwer przy torach. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi, Rynek Oruński ma stać się przestrzenią dostępną dla wszystkich użytkowników, ma posiadać rozwiązania ułatwiające poruszanie się pieszych. W obrębie rynku ma zostać wyznaczone miejsce na tymczasowe kramy i stoiska. Zieleń na obydwóch skwerach ma zostać uzupełniona. Więcej zieleni – np. w donicach – ma pojawić się również na rynku. Niezbędne, zarówno na rynku, jak i na skwerach, będzie zaprojektowanie małej architektury – współcześnie funkcjonalnej, ale uwzględniającej historyczne dziedzictwo dzielnicy. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. W koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinna zostać uwzględniona również możliwość likwidacji (przeniesienia w inne miejsce) pętli autobusowej i zamknięcia dla ruchu samochodowego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulic Gościnnej i Smętnej. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 18 lutego 2019 r. Prace konkursowe należy złożyć do 24 maja 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 czerwca 2019 r.  

W konkursie może zostać przyznana jedna, dwie lub trzy nagrody o łącznej wartości 30 tys. zł. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-w-ramach-projektu-rewitalizacja-oruni-w-gdansku,a,136762