W Nowym Porcie 26 lipca startują spotkania informacyjne na temat rewitalizacji. W każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 w CSW Łaźnia 2 (ul. Strajku Dokerów 5) pracownicy Biura Rozwoju Gdańska będą czekać na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją dzielnicy. 

W Nowym Porcie w najbliższych latach zostaną zainwestowane blisko 23 mln zł, z czego 19 mln zł będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej. Czego dokładnie będą dotyczyć prace? O tym w każdą ostatnią środę miesiąca będzie można porozmawiać z przedstawicielami Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, którzy w godzinach 16:00-17:00 będą pełnić dyżury w budynku CSW Łaźnia 2.

Remonty kamienic, ulic i podwórek
Nowy Port był objęty pierwszym etapem rewitalizacji. Wówczas wyremontowano budynek CSW Łaźnia 2 oraz zrewitalizowano Plac ks. Jana Gustkowicza. Obecnie Nowy Port wraz z Twierdzą Wisłoujście znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty te będą realizowane w latach 2018-2023. Nowy Port czekają więc kolejne zmiany. Ponad pięćdziesiąt budynków przejdzie remonty części wspólnych. Prace będą dotyczyć również części podwórek. Zostaną zmodernizowane ulice: Wilków Morskich, Góreckiego i Strajku Dokerów. –  Jako teren wymagający uporządkowania mieszkańcy niejednokrotnie wymieniają Szaniec Zachodni. Planujemy  rozpoczęcie prac na tym terenie, ich realizacja jest jednak uzależniona od wcześniejszego oczyszczenia Szańca – wyjaśnia Aleksandra Przyk z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. W ramach projektu zostanie też przebudowany plac przy dawnej przystani promowej; powstaną tam m.in. miejsca do grillowania, boisko i łąka piknikowa. Plac Nadwodny został wskazany przez mieszkańców jako istotna przestrzeń publiczna, a inwestycja wpisuje się w założenia projektu Gdańskie Przestrzenie Lokalne, w którym określono istotny dla lokalnych społeczności system przestrzeni publicznych.

Wsparcie dla rodzin
W najbliższych latach zostanie też przeprowadzonych szereg działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej. Na te cele zostaną wyremontowane i przystosowane dwa lokale. W ramach Centrum Wsparcia Rodzin będą prowadzone m.in. zajęcia terapeutyczne i dla rodziców po urodzeniu dziecka. Powstanie też podwórkowy punkt wsparcia dla młodzieży. Będą tam realizowane zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania. Młodzież będzie też mogła korzystać z porad indywidualnych.

Na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące rewitalizacji Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza już w najbliższą środę w godz. 16:00-17:00 (ul. Strajku Dokerów 5).