W najbliższych dniach rozpocznie się remont lokalu przeznaczonego na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. To jedno z działań przewidzianych w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia.

Jest to zarazem pierwsze zadanie realizowane przez Gminę Miasta Gdańska w ramach projektów rewitalizacyjnych, które wkroczy w fazę robót budowlanych. Lokal znajduje się przy ul. Radnej 3/2 i należy do gdańskich zasobów komunalnych (Gdańskich Nieruchomości). Prace budowlane będą polegać m.in. na zmianie układu ścian wewnętrznych, montażu schodów stalowych wraz z platformą, wykonaniu wejścia od strony podwórza, wymianie stolarki, renowacji stropu, wykonaniu posadzki w piwnicy oraz wyposażeniu wnętrz. W efekcie lokal zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do działalności Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin prowadzonego przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Umowa z wykonawcą została podpisana 12 grudnia (jej wartość to ponad 549 tys. zł). Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na 24 stycznia 2019 r. 

FOSA jest obecna na Dolnym Mieście od 2010 r., od 2017 r. swoją działalnością obejmuje także Stare Przedmieście. Fundacja jest partnerem w projekcie rewitalizacji. Zapewnia rodzinom z tego terenu wielospecjalistyczne wsparcie. Podstawowym celem jej działań jest integracja lokalnej społeczności poprzez oddziaływania animacyjne oraz konsultacje wspierające w ciężkich sytuacjach. FOSA realizuje animacje społeczno-kulturalne, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, organizuje grupy aktywistów dziecięco-młodzieżowych, a także grupy rodziców (np. Akademię Umiejętności Rodzicielskich), prowadzi też punkt interwencji. 

Działalność Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej będzie skierowana do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Szczególną opieką zostaną otoczone rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Rekrutacja będzie prowadzona również wśród borykającej się z różnego rodzaju problemami młodzieży i młodych dorosłych. Dla każdej osoby zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. W lokalu będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych i pedagogicznych oraz z terapii grupowej. Będą realizowane m.in. treningi umiejętności społecznych dla młodych osób mających trudności w budowaniu trwałych relacji. Uczestnicy zajęć otrzymają pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wynikających z wieku dorastania czy rówieśniczych. W lokalu przy ul. Radnej będzie też prowadzony punkt interwencji kryzysowej, w którym będzie można skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologicznej, a także z poradnictwa socjalnego i prawnego.