W najbliższych dniach rozpocznie się remont lokalu przeznaczonego na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. To jedno z działań przewidzianych w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia.

Jest to zarazem pierwsze zadanie realizowane przez Gminę Miasta Gdańska w ramach projektów rewitalizacyjnych, które wkroczy w fazę robót budowlanych. Lokal znajduje się przy ul. Radnej 3/2 i należy do gdańskich zasobów komunalnych. Inwestycję w imieniu Gminy Miasta Gdańska prowadzą Gdańskie Nieruchomości, a cały projekt rewitalizacji jest koordynowany przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace budowlane będą polegać m.in. na zmianie układu ścian wewnętrznych, montażu schodów stalowych wraz z platformą, wykonaniu wejścia od strony podwórza, wymianie stolarki, renowacji stropu, wykonaniu posadzki w piwnicy oraz wyposażeniu wnętrz. W efekcie lokal zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do działalności Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin prowadzonego przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Umowa z wykonawcą została podpisana 12 grudnia 2018 r. (jej wartość to ponad 549 tys. zł). 

                                                                                                                                                                                                                                    fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

FOSA jest obecna na Dolnym Mieście od 2010 r., od 2017 r. swoją działalnością obejmuje także Stare Przedmieście. Fundacja jest partnerem w projekcie rewitalizacji. Zapewnia rodzinom z tego terenu wielospecjalistyczne wsparcie. Podstawowym celem jej działań jest integracja lokalnej społeczności poprzez oddziaływania animacyjne oraz konsultacje wspierające w ciężkich sytuacjach. FOSA realizuje animacje społeczno-kulturalne, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, organizuje grupy aktywistów dziecięco-młodzieżowych, a także grupy rodziców (np. Akademię Umiejętności Rodzicielskich), prowadzi też punkt interwencji. 

Działalność Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej będzie skierowana do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Szczególną opieką zostaną otoczone rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Rekrutacja będzie prowadzona również wśród borykającej się z różnego rodzaju problemami młodzieży i młodych dorosłych. Dla każdej osoby zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. W lokalu będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych i pedagogicznych oraz z terapii grupowej. Będą realizowane m.in. treningi umiejętności społecznych dla młodych osób mających trudności w budowaniu trwałych relacji. Uczestnicy zajęć otrzymają pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wynikających z wieku dorastania czy rówieśniczych. W lokalu przy ul. Radnej będzie też prowadzony punkt interwencji kryzysowej, w którym będzie można skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologicznej, a także z poradnictwa socjalnego i prawnego.