Dolne Miasto wkracza w kolejny etap zmian. We wrześniu została wybrana spółka – partner w projekcie publiczno-prywatnym. 18 października w dawnej zajezdni przy ul. Kurzej zaprezentowano główne założenia projektu.

Projekt realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym na Dolnym Mieście stanowi jedno z zadań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji, a prowadzonych przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Poszukiwania partnera trwały kilka lat. W drugiej połowie września Miasto Gdańsk spośród kilku złożonych ofert wybrało propozycję przygotowaną przez Dolne Miasto sp. z o.o. Tym samym plany uzupełnienia zabudowy tej części Gdańska skrystalizowały się i stały się bliższe urzeczywistnienia.

Projekt prowadzony w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego swoją skalą przewyższa dotychczasowe działania inwestycyjne. Jego realizacja potrwa 5,5 roku (od daty podpisania umowy), prace obejmą 11 ha (to tereny przekazane spółce przez miasto), a jego koszt to ponad pół miliarda zł. Co istotne, w tym ponad 65 mln zł pochłoną inwestycje związane z realizacją celów publicznych. Będą one obejmować remonty i budowę nowych dróg  (np. przedłużenia ul. Radnej i Przyokopowej), zagospodarowanie terenów zieleni (bastion Wilk, Reduta Wyskok, nabrzeża Nowej Motławy). Pojawią się nowe place zabaw, siłownie, punkty widokowe, park linowy, amfiteatr, toalety publiczne, miejsca piknikowe. Zostanie wyremontowana i przeznaczona na cele kultury dawna szkoła przy ul. Śluza 3, przy Szkole Podstawowej nr 65 powstanie boisko z bogatą infrastrukturą, a przy ul. Szuwary 2 zostanie zbudowane przedszkole. Powstaną też cztery garaże podziemne. Zgodnie z zamierzeniami, plac przed dawną zajezdnią tramwajową przeistoczy się w prawdziwe centrum Dolnego Miasta, a zmodernizowana zajezdnia zyska nowe życie, służąc mieszkańcom. Wokół placu zostanie uzupełniona zabudowa. W sumie na Dolnym Mieście w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie 18 nowych budynków, w których 70% powierzchni będzie przeznaczone na mieszkania, reszta na usługi. Kolonia Abegga zostanie odtworzona jako interesujące połączenie historii z nowoczesnością (zachowały się źródła historyczne przedstawiające jedynie elewacje frontowe, te zyskają więc dawny wygląd, elewacje tylne będą nowoczesne).

Komunikat Miasta z 4 kwietnia 2019 r.:

"Gmina Miasta Gdańska informuje, że nie doszło do zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” z oferentem, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą, tj.  Dolne Miasto sp. z o.o. Zgodnie z zasadami prowadzonego postępowania Gmina Miasta Gdańska zwróci się do oferenta, którego oferta uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów, z wnioskiem o wyrażenie woli podpisania umowy."