Na poniedziałek 1 lutego 2021 roku planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Polnej w Gdańsku. Wprowadzony zostanie objazd przez sąsiednie ulice zgodnie z załączoną mapką. Roboty budowlane potrwają co najmniej do końca kwietnia 2021 roku.

Utrudnienia związane są z rozpoczynającą się przebudową ulicy w ramach Programu Rewitalizacji. Prace na ul. Polnej są częścią zadania Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej w ramach Rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, którego łączny koszt wyniesie 4,3 mln złotych. Realizacja inwestycji zakończy się z końcem sierpnia 2021 r.

Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa.

Źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Dokumenty