Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę dla dalszych prac zmierzających do zagospodarowania tego terenu.

W konkursie przyznano trzy nagrody pieniężne. Pierwszą, w wysokości 15 tys. zł, otrzymało biuro projektowe Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o., drugą (10 tys. zł) -  Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk P. Szkołut Sp. j., trzecią (5 tys. zł) - Arkon Atelier Sp. z o.o. Autor zwycięskiej koncepcji w najbliższych dniach zostanie zaproszony do negocjacji na temat opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. 

Konkurs dotyczył tak zwanego placu pod Neptunem na Biskupiej Górce. To wyjątkowe miejsce, ciekawie położone, warte uwagi choćby ze względu na zabytkowe sąsiedztwo i piękny widok na Gdańsk. W obecnym stanie nie nadaje się jednak do rekreacji i spacerów. Podczas konsultacji przeprowadzonych w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy wskazali je jako miejsce szczególnie dla nich istotne, z którego chętnie by korzystali, gdyby zostało odpowiednio zagospodarowane. W listopadzie 2017 r. na Biskupiej Górce Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało serię konsultacji i warsztatów, podczas których lokalna społeczność planowała zagospodarowanie placu. Wypracowane podczas tych spotkań propozycje zostały następnie ujęte w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tej przestrzeni i stanowiły jedno z kryteriów oceny nadesłanych prac. 

Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych oraz odpowiada na postulaty mieszkańców, sąd konkursowy uznał koncepcję autorstwa biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o.  Doceniono w niej podejście ekologiczne – w porównaniu z pozostałymi nadesłanymi opracowaniami w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu. Jako jedyna zawiera przy tym takie elementy, jak budki lęgowe dla ptaków czy siedliska dla owadów. Sąd konkursowy docenił też oryginalność zaproponowanej małej architektury i mebli miejskich. Za atut uznał również kładkę widokową, chociaż zalecił modyfikację jej wielkości i miejsca usytuowania. 

Od 18 do 30 stycznia trzy nagrodzone koncepcje są prezentowane w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4. Wystawa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20, w piątek w godz. 16-19, w sobotę 12-14. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac. Plansze prezentujące wszystkie trzy koncepcje są też zamieszczone pod tekstem. 

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-przestrzeni-publicznejprzy-ul-biskupiej-w-ramach-projektu-rewitalizacja-biskupiej-gorki-i-starego-chelmu-w-gdansku,a,122441