Centrum Wsparcia Rodzin na Starym Chełmie już działa. Pomoc znajdą tu młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 16-26 lat – także przebywający w Gdańsku obywatele Ukrainy.

 Nie ma na co czekać – twierdzą pracownicy Centrum Wsparcia Rodzin; choć na ścianach dopiero niedawno wyschła farba – już prowadzone są konsultacje psychologiczne. Centrum zapewnia wsparcie młodym ludziom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i problemami wychowawczymi, w tym także młodocianym rodzicom. Na razie działa w tymczasowej siedzibie, przy ulicy Biegańskiego 8 na Starym Chełmie. Docelowo będzie funkcjonowało w wyremontowanym Domu Sąsiedzkim przy ulicy Styp-Rekowskiego 16.

Konsultacje i treningi

Centrum Wsparcia Rodzin oferuje m.in. indywidualne konsultacje z psychoterapeutą oraz psychoterapię grupową dla młodych ludzi z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomocą służą psychologowie, psychiatrzy i terapeuci. Regularne treningi kompetencji społecznych, które ruszą niebawem, pomogą kształtować umiejętności komunikacyjne, zdolność współpracy, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami. Dodatkowo przygotują młodych ludzi do aktywności zawodowej oraz społecznej. Oprócz tego w centrum działać będzie punkt interwencji kryzysowej; specjalną infolinię obsługiwał będzie psycholog.

Rewitalizacja = wsparcie

To pierwsze działania społeczne prowadzone na Starym Chełmie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Realizuje je Fundacja FOSA, która wygrała konkurs ogłoszony przez Biuro Rozwoju Gdańska, koordynatora programu. Fundacja ma doświadczenie w tym zakresie – swoje placówki prowadzi m.in. na Dolnym Mieście. Właśnie trwa rekrutacja do projektu, który potrwa do września 2023 roku. Mogą wziąć w niej udział osoby w wieku 16-26 lat potrzebujące wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, których życie codzienne jest związane z obszarem rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu – także przebywający w Gdańsku obywatele Ukrainy. Na podstawie spotkań diagnozujących zostanie im zaproponowane konkretne wsparcie.

Już teraz z pomocy placówki na Starym Chemie korzysta grupa potrzebujących młodych ludzi, a samo centrum coraz bardziej wrasta w lokalne środowisko – dzięki zaangażowaniu Fundacji FOSA, która jest otwarta na wszelką współpracę; we wspólne działania włączyła się już Szkoła Podstawowa nr 47.

Działalność Centrum Wsparcia Rodzin na Starym Chełmie jest możliwa dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Placówka przez 18 miesięcy może liczyć na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (Oś 6, Działanie 6.2.1) w kwocie 340 000 zł; Gmina Miasta Gdańska ponosi koszty jej utrzymania w wysokości 60 000 zł. Po zakończeniu projektu, tj. od października 2023 roku, centrum będzie działało nadal – już dzięki finansowaniu z Gminy Miasta Gdańska.