W załączonym dokumencie znajduje się wykaz ofert z wynikami oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, nie podlegają uzupełnieniom i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Więcej o konkursie.