11 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania  Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja, w której wzięło udział 7 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy dyskusji skupili swoją uwagę m.in. wokół intensyfikacji zabudowy związanej z planowanym sąsiedztwem centrum dzielnicy Południe. Większość dyskutantów zgłaszała wątpliwości co do proponowanych wskaźników wysokości zabudowy i powierzchni zieleni.  Sugestia jednego z uczestników, by na prywatnych terenach urządzić zieleń, nie została poparta przez pozostałych ze względu na zbytnie obciążenie budżetu miasta. Z drugiej strony wyrażono opinię, że podniesienie intensywności jest zasadne w pobliżu przyszłego centrum dzielnicowego, do którego będzie łatwo dotrzeć tramwajem i być może koleją PKM Południe. Część uczestników dyskusji wskazywała, że nowi mieszkańcy obciążą układ drogowy, który nie jest wystarczająco rozwinięty. Projektanci wyjaśnili, że układ transportowy został już zaplanowany i realizowany jest etapowo. Poszczególne projekty z zakresu transportu znajdują się obecnie na różnych etapach realizacji. Część układu drogowego będzie musiał wybudować inwestor przy realizacji swojej inwestycji  (na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych). Zapewniony będzie dobry dostęp do transportu zbiorowego (trasy tramwajowe  w al. Pawła Adamowicza i ul. Warszawskiej). W sąsiedztwie planu rozważany jest także potencjalny przebieg trasy PKM – w grudniu 2020 r. został ogłoszony przez PKM S.A. przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), które rozstrzygnie ostatecznie korytarze przebiegu PKM Południe. Część uczestników dyskusji postulowała by prace nad planem wstrzymać do czasu ukończenia prac nad dokumentem STEŚ i ustalenia ostatecznego przebiegu linii PKM Południe.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wyłożenie projektu planu – do 18 marca

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-85 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Zgłaszanie uwag – do 1 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 1 kwietnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.