Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary określane jako zdegradowane, czyli Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Stogi Mieszkaniowe, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Warto zaznaczyć, że GPL łączy liczne opracowania dotyczące przestrzeni publicznych sporządzone w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011 – 2015. Są to m.in. studia dzielnicowe czy Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych (SOPP). Nawiązuje również do opracowań zewnętrznych, takich jak społeczna strategia „Quo Vadis, Gdańsku” (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych/Politechnika Gdańska/Sopocka Szkoła Wyższa 2015).