Zapraszamy na warsztaty urbanistyczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej. Celem spotkania jest wypracowanie optymalnego zagospodarowania działki gminnej w rejonie ulicy Czerskiej, na której planowana jest lokalizacja kościoła oraz przestrzeni publicznej w formie placu.

Zarówno kościół, jak i plac publiczny są funkcjami towarzyszącymi organizującymi życie społeczności lokalnej, dlatego istotne jest wspólne wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych, czemu sprzyjać będzie otwarta forma warsztatów.


Spotkanie odbędzie się 10 września br. o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, sala 408.