12 lipca 2016 roku – w Biurze Rozwoju Gdańska godzinie 18:00  odbędą się warsztaty poświęcone koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego „Jasień rejon potoku Siedlickiego”. Projektanci wraz z mieszkańcami osiedla, będą pracować w grupach nad różnymi wariantami przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.