25 października 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 18 października 2021 roku, w zakładce planu Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza.