Prezentacja wyników prac nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.

W poniedziałek 6 lipca br., podczas seminarium dot. koncepcji przebiegu nowej linii kolejowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprezentowane zostały możliwe warianty nowych tras.

Czym jest Studium?

Głównym celem Studium jest wskazanie potencjału rozwojowego przedłużenia linii kolejowej nr 250 (Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście) w kierunku Gdańska Południe w powiązaniu z metropolitalnym i regionalnym systemem linii kolejowych.

Zawiera diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania linii w obszarze metropolitalnym, analizę uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz wstępną analizę transportową.

Sporządzone studium stanowić będzie podstawę do kontynuacji prac analitycznych, w tym opracowania STEŚ i Studium Wykonalności, zawierającego m.in. analizy na temat określenia modelu operacyjnego, przepustowości i rozkładu jazdy. Studium wykonalności będzie mogło stanowić podstawę dla dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.