Odpowiadając na pytanie (zadane w dniu 23 marca 2016 r. na spotkaniu z Radami Dzielnic) dotyczące programu z jakiego miasto mogłoby otrzymać środki na sfinansowanie budowy ciągu komunikacyjnego Nowej Kielnieńskej, Nowej Spacerowej i Zielonego Bulwaru, przedstawiamy poniżej informację jaką otrzymaliśmy z Wydziału Programów Rozwojowych, który zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych na inwestycje:

 

"Projekt budowy ul. Nowej Kielnieńskiej, Nowej Spacerowej (z tunelem pod Pachołkiem) i Zielonego Bulwaru na chwilę obecną nie ma sprecyzowanego źródła finansowania zewnętrznego. Dziś jesteśmy na etapie wstępnego programowania tego przedsięwzięcia. Szukamy różnych źródeł, nie tylko unijnych, również np. partnerstw z sąsiednimi samorządami (m.in. Sopot, Gdynia itd.). Stąd zakres projektowanej drogi nie jest obecnie uwarunkowany wymogami żadnych źródeł zewnętrznych. Jednocześnie aby sięgnąć po jakiekolwiek źródła zewnętrzne powinniśmy dalej programować projekt. Aktualnie posiadamy środki własne i Miasta Sopot na zlecenie w II kwartale br dokumentacji środowiskowej."