25 marca, podczas XXXIV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała przedstawiona podczas sesji przez Edytę Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkała się z akceptacją radnych. Plan, do którego sporządzenia przystąpiono dotyczy Klukowa-Rębiechowa.

Celem przystąpienia do prac nad planem Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II jest umożliwienie rozwoju funkcji mieszkaniowej, co przyczyni się do poszerzenia oferty mieszkaniowej w mieście. Nowe zagospodarowanie ma nawiązywać do zabudowy ekstensywnej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem. Ponadto celem planu jest wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego – będącego kontynuacją powiązania ustalonego w sąsiadujących planach – łączącego Klukowo z jeziorem Wysockim oraz zabezpieczenie prawidłowej obsługi transportowej nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe.