8 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Nominacje na kadencję 2018-2022 członkom komitetu wręczył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Komitet Rewitalizacji ma  pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą oraz stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Stanowiska komitetu będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. W skład komitetu  weszli przedstawiciele mieszkańców, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji prowadzących działalność społeczną, a także radnych miejskich i dzielnicowych oraz Urzędu Miejskiego i MOPR.

Uroczyste posiedzenie komitetu otworzył Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który następnie wręczył nominacje członkom komitetu. – Będziecie Państwo pełnić rolę społecznej uwagi i kontroli. Otrzymaliście nominacje na kadencję, która kończy się w 2022 roku. Chciałbym jednak zachęcić do patrzenia w dalszej perspektywie niż do 2022 roku – mówił Paweł Adamowicz. W skład komitetu weszli przedstawiciele rozmaitych zawodów. Wielu spośród nich od lat działa społecznie i jest mocno związana z dzielnicami, w których mieszka. Wśród członków komitetu są zarówno gdańszczanie związani z miastem od kilku pokoleń, jak i młodzi  gdańszczanie – osoby, które przyjechały do miasta na studia i postanowiły zostać tutaj na zawsze.

Pierwsze posiedzenie komitetu stało się okazją do przedstawienia motywacji, które sprawiły, że poszczególni członkowie zdecydowali się na udział w tym gremium. Najczęściej powtarzały się słowa o zauroczeniu konkretną dzielnicą i pragnieniem działania na jej rzecz. Jednocześnie wzajemnie zachęcano się do myślenia szerszego niż tylko w odniesieniu do jednej dzielnicy. – Nie jesteśmy federacją luźno połączonych dzielnic – podkreślał Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska. Trzeba przy tym pamiętać, że mieszkańcy mają wiele obaw i nadziei związanych z rewitalizacją. – Na Dolnym Mieście mamy doświadczenia związane z pierwszym etapem rewitalizacji. Chętnie się nimi podzielimy, aby w efekcie jak najlepiej wykorzystać dobre przykłady i w przyszłości nie popełnić tych samych błędów – mówił Jacek Górski, prezes stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku.

Podczas posiedzenia w tajnym głosowaniu został wybrany wiceprzewodniczący komitetu. Został nim Przemysław Kluz, menadżer Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań na Oruni. W trakcie spotkania pokrótce zostały także przedstawione dotychczasowe działania rewitalizacyjne oraz plany na najbliższe lata. Komitet ustalił harmonogram spotkań – spacerów na obszarach rewitalizacji – na najbliższe dwa miesiące. Kadencja komitetu potrwa pięć lat, a jego posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.