W najbliższych latach 20 budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji przejdzie kompleksową modernizację energetyczną. Na liście obiektów przewidzianych do termomodernizacji znajdują się zarówno budynki mieszkalne, jak i szkoły oraz przedszkola.

W najbliższych latach w Gdańsku będą rewitalizowane cztery obszary: Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. Prace przewidziane w projektach rewitalizacji obejmą m.in. remonty kamienic, przebudowę dróg oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Zostanie również poszerzona oferta dla mieszkańców; poprawi się dostępność do zajęć dodatkowych, więcej wsparcia otrzymają rodziny oraz osoby starsze. W parze z działaniami przewidzianymi w projektach rewitalizacji idą także inne inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy sytuacji w rewitalizowanych dzielnicach. Jednym z projektów, który wkrótce ruszy, jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym (inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o.). Przedsięwzięcie jest tym bardziej warte uwagi, że wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Całkowita wartość projektów termomodernizacji to prawie 90 mln zł, z czego kwota w wysokości ponad 57 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie działań zostały podpisane 26 lipca pomiędzy przedstawicielami Gminy Miasta Gdańska, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz spółki Gdańskie Wody.

Kompleksowa termomodernizacja
Modernizacja będzie mieć charakter kompleksowy, a dokładny zakres prac będzie wynikać z audytu energetycznego, który zostanie wykonany indywidualnie dla każdego obiektu. W audycie zostanie określona szczegółowa lista zadań do realizacji. Roboty będą dotyczyć m.in. docieplenia ścian, stropów, piwnic, poddaszy, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacji instalacji ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Dotychczasowe źródła ciepła zostaną zastąpione kompaktowymi węzłami cieplnymi. Modernizacji ulegną również systemy wentylacji i wewnętrzne instalacje elektryczne. Zostaną zamontowane systemy zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem.

Czystsze powietrze w Gdańsku
Efekty tak kompleksowej termomodernizacji niewątpliwie będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków, zwłaszcza tych, które od dawna nie były remontowane. Poprawi się więc estetyka wielu obiektów w rewitalizowanych dzielnicach. Głównym celem projektu jest jednak obniżenie poziomu zużycia energii w remontowanych obiektach. Po zakończeniu termomodernizacji ich mieszkańcy oraz użytkownicy będą mniej płacić za energię elektryczną i ogrzewanie. Poprawi się też jakość powietrza na rewitalizowanych obszarach, a to z kolei będzie stanowić spełnienie jednego z postulatów wysuwanych przez mieszkańców podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W Gdańsku zanieczyszczenie powietrza występuje przede wszystkim w sezonie grzewczym i jest związane z tzw. niską emisją, która powstaje w wyniku spalania paliwa słabej jakości. W wyniku planowanej termomodernizacji stan powietrza w mieście poprawi się. Zostaną obniżone koszty utrzymania budynków, ich użytkownicy zyskają też wyższy komfort cieplny, a wszyscy mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem. Realizacja projektów termomodernizacji zakończy się w 2021 r.

Lista budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji, które przejdą kompleksową modernizację energetyczną.

Biskupia Górka i Stary Chełm:

  • Szkoła Podstawowa nr 47
  • Szkoła Podstawowa nr 21

 Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym:

  • Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Lastadia 2
  • Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Lastadia 41
  • Dolna 3
  • Dolna 10A
  • Łąkowa 13
  • Łąkowa 14
  • Łąkowa 18
  • Łąkowa 20
  • Łąkowa 28
  • Wróbla 13/14
  • Wróbla 15
  • Toruńska 25
  • Toruńska 27
  • Ułańska 11

 Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście:

  • Szkoła Podstawowa nr 55
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
  • Przedszkole nr 1

 Orunia:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia