OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) zawiadamiam, iż

w dniach od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

a) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;

b) otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 09 września 2020 roku o godzinie 18.00 w Budynku NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24 sala AKWEN

 Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

 c) zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl,

- w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

3. Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu):

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,

- w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.