Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Dyskusja publiczna 10 marca 2022

9 marca 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 15 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Na zdjęciu granice projektu planu
Dyskusja publiczna 25 lutego 2022

24 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 21 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Orunia Górna. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 11 lutego 2022

10 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene. Spotkanie, w którym udział wzięły cztery osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Aniołki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 9 lutego 2022

8 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Spotkanie, w którym wzięło udział 6 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zaspa – Młyniec. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 2 lutego 2022

31 stycznia 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa - Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Spotkanie, w którym wzięło udział 44 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Oliwa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 grudnia 2021

16 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A. Spotkanie, w którym wzięły udział 2 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rudniki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 13 grudnia 2021

13 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Tarcice. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Piecki Migowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 grudnia 2021

8 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. Spotkanie, w którym wzięły udział 43 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dyskusja publiczna: Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej
Dyskusja publiczna 1 grudnia 2021

W ramach przygotowania do przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej zrealizowano następujące przedsięwzięcia informujące o terminie, miejscu i czasie przedmiotowego wydarzenia:

Strona 2 z 17