Dyskusja publiczna: Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej
Dyskusja publiczna 1 grudnia 2021

W ramach przygotowania do przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej zrealizowano następujące przedsięwzięcia informujące o terminie, miejscu i czasie przedmiotowego wydarzenia:

Jelitkowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 19 listopada 2021

18 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 13 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 17 listopada 2021

16 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 listopada 2021

9 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 27 października 2021

25 października 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza. Spotkanie, w którym wzięły udział 4 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Brzeźno. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 22 października 2021

21 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków. Spotkanie, w którym wzięły udział 3 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strzyża. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 8 października 2021

6 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża - rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego. Spotkanie, w którym wzięły udział trzy osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Suchanino po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 7 października 2021

5 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie. Spotkanie, w którym wzięło udział 12 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dwutorowa linia elektroenergetyczna - po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 3 września 2021

2 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu  dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 2 z 16