2 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze. W dyskusji wzięło udział pięć osób.

Do sporządzenia planu przystąpiono przede wszystkim w celu powiększenia rezerwy terenów przeznaczonych pod zieleń. Aby było to możliwe, zweryfikowano parametry urbanistyczne oraz możliwości realizacji nowej zabudowy na tym obszarze.

Skorygowano też przebieg ciągów pieszych. W efekcie wprowadzonych zmian mieszkańcy zyskają dogodne dojście do szkoły oraz przedszkola realizowanego w rejonie planowanej ulicy Nowej Bulońskiej, a także do atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Potoku Oruńskiego. W okolicach skrzyżowania ciągów pieszo-rowerowych zaplanowano atrakcyjną przestrzeń publiczną – plac osiedlowy z lokalami usługowymi.

Zgodnie z projektem nowego planu, inny przebieg otrzymają wydzielone drogi publiczne. Ich układ zostanie dostosowany zarówno do ukształtowania terenu, jak i do potrzeb mieszkańców domów znajdujących się przy ul. Orzeszkowej. Powstanie też przejazd nad Potokiem Oruńskim, który połączy tereny objęte planem z  tymi, które znajdują się po południowej stronie potoku. Aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zostaną również uregulowane linie rozgraniczające Potoku Oruńskiego oraz Rowu R3.

Dyskusja z mieszkańcami
Mieszkańcy, którzy 2 sierpnia wzięli udział w dyskusji publicznej w Biurze Rozwoju Gdańska, przede wszystkim byli zainteresowani istniejącymi i planowanymi terenami zieleni w ich dzielnicy. Pytali, czy istnieje możliwość, aby na tym obszarze powstały nowe budynki. – Jeśli teren jest wskazany pod zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, to nie ma możliwości, aby został zabudowany. Takie przeznaczenie wyklucza możliwość zabudowy - wyjaśniała Katarzyna Olejniczak, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Południe Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkańcy byli też zainteresowani lokalizacją zalecanych i obowiązkowych szpalerów drzew oraz zbiornika retencyjnego. Poruszono również kwestię umowy przedwstępnej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a firmą Robyg na temat przekazania Miastu terenów zieleni po ich urządzeniu przez dewelopera.

Informacje na temat planu
Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 31 sierpnia 2017 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne również na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.  

Zgłaszanie uwag do 14 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 września 2017 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.