5 października 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na dyskusję publiczną przybyli mieszkańcy zrealizowanego niedawno osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na terenie objętym projektem planu oraz przedstawiciel dewelopera, który jest jednocześnie właścicielem terenu. Pierwotnie w tym miejscu miała powstać zabudowa usługowa (biurowa) i tak też wskazywał miejscowy plan. W związku ze zmianą zamiarów inwestycyjnych inwestora, obecnie dla tego terenu przewidziano zabudowę mieszkaniową.  Przybyli na spotkanie mieszkańcy wyrazili swoje zadowolenie z ustalonej minimalnej powierzchni usług w parterach, o co sami wnioskowali oraz z rekreacyjnego przeznaczenia terenu zlokalizowanego na styku istniejącego osiedla z parkiem. Krytykowano z kolei m.in. ustaloną liczbę miejsc parkingowych dla planowanej zabudowy. Zdaniem mieszkańców, pomimo bardzo dobrej dostępności do różnych środków transportu zbiorowego, wskaźnik miejsc parkingowych przewidzianych na jedno mieszkanie powinien być wyższy. Po oficjalnej części dyskusji uczestnicy poprosili o udostępnienie lokalu w celu uzyskania szczegółowych informacji od dewelopera oraz omówienia zasad  funkcjonowania istniejącego już osiedla.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej  oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 16 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl