12 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się warsztaty poświęcone koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego „Jasień rejon potoku Siedlickiego”.

Uczestników warsztatów podzielono na trzy grupy, by wspólnie z projektantami Biura Rozwoju Gdańska opracowywać rozwiązania zagospodarowania dla omawianego terenu.

- Zastanawialiśmy się którędy poprowadzić drogi, którędy ciągi pieszo-rowerowe,  gdzie może powstać zabudowa mieszkaniowa a gdzie zieleń. Padło wiele ciekawych pomysłów, które staną się inspiracją do dalszych prac projektowych. Na jesieni będzie można zapoznać się z kolejną koncepcją planistyczną – tłumaczy Agnieszka Ostrzycka z Biura Rozwoju Gdańska.

Warsztaty były wynikiem spotkania sprzed dwóch tygodni z grupą ponad stu osób w Szkole Podstawowej nr 85 na Jasieniu, gdzie przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska omówili pięć rozwiązań dla tego obszaru.