We wtorek 14 stycznia br. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska obradowała Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, po raz pierwszy w nowym składzie.

Posiedzenie rozpoczął Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, który wręczył nominacje nowym członkom Komisji dziękując im za przyjęcie zaproszenia Pani Prezydent do grona gdańskiej MKUA.

- Chcemy poszerzyć skład MKUA, żeby jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom z szerokiego zakresu planowania przestrzennego, z którym obecnie się mierzymy. Musimy tak realizować politykę przestrzenną, aby miasto nadal się rozwijało w sposób zrównoważony – powiedział prezydent Piotr Grzelak, otwierając pierwsze w 2020 roku posiedzenie MKUA.

Na mocy zarządzenia nr 1880/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 15 listopada 2019 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, skład MKUA został poszerzony o troje ekspertów z dziedzin - rewitalizacji miast,  partycypacji społecznej oraz planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki.

Do MKUA dołączyli dr inż. arch. Monika Arczyńska, dr iż. Arch. Magdalena Rembeza oraz dr inż. arch. Piotr Czyż.

Więcej na temat składu MKUA znajduje się w linku.