W Gdańsku sukcesywnie są zagospodarowywane kolejne wejścia do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ich lokalizacje zostały wskazane w „Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”.

Opracowanie zostało przygotowane z inicjatywy Miasta Gdańska i Nadleśnictwa Gdańsk w porozumieniu z Zarządem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jego celem było zagospodarowanie i urządzenie wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – stworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców i jednocześnie ochrona lasów przed nadmierną penetracją. W efekcie tych działań udostępnianie terenów leśnych ma przebiegać w sposób zrównoważony, przy zachowaniu walorów przyrodniczych.

Lokalizacje wejść wybrano podczas konsultacji społecznych. Podzielono je na trzy kategorie, zgodnie z zaproponowaną koncepcją wyposażenia: wejścia z bogatą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, podstawowym lub minimalnym wyposażeniem. Obok piętnastu wejść wskazano również przebieg trasy pieszej łączącej południowe fragmenty TPK w rejonie Kiełpinka z Doliną Radości w Oliwie.

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowegozostała włączona do programu operacyjnegoRozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich”.

Do tej pory zagospodarowano sześć wejść (w tym jedno częściowo). Trzy zostały wyposażone w zadaszone wiaty z miejscami do siedzenia oraz w tablice informacyjne. W kolejnych trzech powstała infrastruktura służąca do rekreacji: m.in. place zabaw, miejsca do piknikowania, ławeczki, stojaki rowerowe. Zagospodarowanie kolejnego wejścia jest w trakcie realizacji, dla następnych trzech są gotowe projekty budowlano-wykonawcze.

Lokalizacje zagospodarowanych wejść do lasów TPK:

  • ul. Kiepury, Strzyża (zagospodarowanie wykonane częściowo - m.in. w ramach Budżetu Obywatelskiego, realizacja: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska),
  • ul. Leśna Góra, Brętowo (realizacja: DRMG),
  • ul. Ludowa, Strzyża (realizacja: DRMG),
  • Złota Karczma (realizacja: Nadleśnictwo Gdańsk),
  • ul. Owczarnia, Osowa (realizacja: NG),
  • ul. Potokowa, Matemblewo (realizacja: NG).

Lokalizacje wejść, ich zdjęcia oraz informacje na temat planowanego zagospodarowania i jego realizacji można sprawdzić na mapie: https://mapa.brg.gda.pl/