Biuro Rozwoju Gdańska kolejny raz pyta mieszkańców o ich najbliższe sąsiedztwo m.in. o ważne dla nich miejsca, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby oraz spędzają czas wolny.

Wszystko zaczęło się od uchwalenia 25 września 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, gdzie wśród pięciu obszarów strategicznego rozwoju pojawiła się przestrzeń publiczna. Jako jeden z najważniejszych celów strategicznych stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych. Ich celem jest określenie działań na kilka najbliższych lat, poprawiających jakość gdańskich przestrzeni publicznych.

Na tej bazie Biuro Rozwoju Gdańska w 2016 roku zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne Etap I – Obszary Rewitalizacji”, gdzie poddane zostały analizie dzielnice objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Przeprowadzono wówczas pierwszą edycję ankiety a jej wyniki dostarczyły projektantom wielu cennych informacji na temat aktywności mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu (podsumowanie dostępne tutaj). - Ankieta „Gdańskie Przestrzenie Lokalne” w 2016 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, których odpowiedzi stanowiły podstawę prac analitycznych projektantów – informuje Edyta Damszel-Turek, koordynator Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Wypełnij ankietę, twój głos jest ważny
W roku 2017 projekt jest kontynuowany w związku z tym przygotowano uszczegółowioną i uzupełnioną ankietę. – Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle pomocna. Szczególnie istotne będą dla nas odpowiedzi mieszkańców z obszarów zdegradowanych wskazanych w uchwale, tj. Stogów Mieszkaniowych, Brzeźna - osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej, Angielskiej Grobli – tłumaczy Edyta Damszel-Turek. To właśnie te obszary będą przedmiotem analiz i prac w Etapie II projektu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.  - W tegorocznej edycji badania chcielibyśmy uzupełnić naszą wiedzę m.in. o zagadnienia związane z utrudnieniami w ruchu pieszym oraz miejscami i obiektami ważnymi dla lokalnych społeczności – dodaje Edyta Damszel-Turek.

Aby wziąć udział w badaniu kliknij tutaj

Celem projektu „Gdańskie Przestrzenie Lokalne” jest wyznaczenie sieci lokalnych przestrzeni jako dopełnienie systemu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych i sukcesywna poprawa ich dostępności i funkcjonowania. Projekt ma również za zadanie być narzędziem do koordynacji działań jednostek miejskich w przestrzeni publicznej.

Badanie potrwa od 4 maja do 30 czerwca 2017 roku. Aby wziąć w nim udział wystarczy wejść na stronę brg.gda.pl i odpowiedzieć na 8 krótkich pytań. Projektanci po raz kolejny liczą na aktywny udział mieszkańców Gdańska.