Rewitalizacja

 

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych (raport do pobrania tutaj) w projekcie uchwały wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:

 • Biskupia Górka / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia,
 • Stogi Mieszkaniowe,
 • Brzeźno - osada rybacka,
 • Przeróbka Mieszkaniowa,
 • Angielska Grobla.


Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, (których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja), do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:

 • Biskupią Górkę / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunię.


Uchwała wraz z załącznikami do pobrania
tutaj


Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji poniżej zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia [docx]

Informujemy, że wnioski można składać:

 • w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (parter pokój nr 7) ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • pocztą na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • bądź mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie informacje na temat w/w zaświadczeń można uzyskać pod numerem (58) 308-44-28 lub (58) 308-44-51.

Jednocześnie informujemy, że wydanie niniejszych zaświadczeń jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych odbywających się od 1 lutego do 2 marca, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbyło się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogli się także z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. 

Oczekiwanym efektem są kompleksowe i dobrze zaplanowane działania prowadzące do trwałego wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego.

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Orunia

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne - Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne - Orunia

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk (914kB)

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w trzech formach:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
- otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
- zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne były od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r. na stronie brg.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

 

Informacja wkrótce