Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych odbywających się od 1 lutego do 2 marca, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbyło się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogli się także z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Orunia

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne - Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne - Orunia

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

Formularz zgłaszania uwag (18kB)

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk (914kB)

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych w projekcie uchwały wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:

 • Biskupia Górka / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia,
 • Stogi Mieszkaniowe,
 • Brzeźno - osada rybacka,
 • Przeróbka Mieszkaniowa,
 • Angielska Grobla.

Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, (których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja), do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:

 • Biskupią Górkę / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunię.

 

Uchwała wraz z załącznikami do pobrania tutaj

Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji poniżej zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia [docx]

Informujemy, że wnioski można składać:

 • w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (parter pokój nr 7) ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • pocztą na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • bądź mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie informacje na temat w/w zaświadczeń można uzyskać pod numerem (58) 308-44-28 lub (58) 308-44-51.

Jednocześnie informujemy, że wydanie niniejszych zaświadczeń jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. 

Oczekiwanym efektem są kompleksowe i dobrze zaplanowane działania prowadzące do trwałego wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.10.2015 o rewitalizacji Dz. U. 2015 poz. 1777 Gmina zobowiązana jest wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Projekt tej uchwały został poddany obligatoryjnym konsultacjom społecznym, które odbywały się od 25 stycznia do 4 marca 2016. Informacja o konsultacjach była szeroko rozpowszechniona wśród potencjalnych interesariuszy procesu rewitalizacji. Ogłoszenie i Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska pojawiły się w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja. Wszystkie Rady Dzielnic oraz Rada Miasta otrzymały powiadomienia drogą e-mail. Ponadto wszystkie informacje zostały przekazane przez plakaty zamieszczone w autobusach i tramwajach, sklepach, szkołach, na tablicach informacyjnych Rad Dzielnic, oraz innych ogólnodostępnych miejscach. 

Konsultacje odbywały się w trzech formach:

 1. Spotkania konsultacyjne.  Zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne w trzech różnych miejscach Gdańska tj. 2 lutego na Dolnym Mieście, 4 lutego w Nowym Porcie i 8 lutego we Wrzeszczu. Według list obecności w spotkaniach udział wzięło 176 osób.
 1. Ankiety. Wersja elektroniczna ankiety dostępna była na stronie www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja. Ponadto na każdym spotkaniu dostępne były ankiety w wersji tradycyjnej, papierowej. Z tej formy konsultacji skorzystało 1003 interesariuszy.
 1. Uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski można było przesyłać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłaszać na spotkaniach konsultacyjnych oraz zapisywać w ankietach.