Wynik naboru na stanowisko w BRG

Wynik naboru na stanowisko w BRG 28 czerwca 2017

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku asystenta w zespole urbanistycznym wybrana została:

Wynik naboru na stanowisko w BRG 28 czerwca 2017

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. rewitalizacji nie wybrano żadnej osoby.

Ustawa z dnia 21-11-2008 o pracownikach samorządowych