Obwieszczenia 25 maja 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

Wynik naboru na stanowisko w BRG 24 maja 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru na stanowisko w BRG 23 maja 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o pracę w BRG 9 maja 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Ogłoszenie o pracę w BRG 9 maja 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80• 855 Gdańsk.

Ogłoszenie o pracę w BRG 9 maja 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Obwieszczenia 9 maja 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 12 kwietnia 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że przeprowadzona procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, nie doprowadziła do zatrudnienia na stanowisku asystenta/starszego asystenta/projektanta.

Strona 1 z 7