Ogłoszenie o pracę w BRG 20 marca 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Obwieszczenia 6 marca 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 20 lutego 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. baz danych zaproponowano:

Obwieszczenia 20 lutego 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wynik naboru na stanowisko w BRG 14 lutego 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Praca w BRG i wyniki naborów 14 lutego 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Powyżej 30 tys. euro 14 lutego 2018

Załącznik nr...
do protokołu z postępowania
nr 1/2018

Obwieszczenia 7 lutego 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Ogłoszenie o pracę w BRG 5 lutego 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Strona 1 z 7