Wydarzenia 27 września 2017 16:00

W każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16:00 – 18:00 w CSW Łaźnia 2 (ul. Strajku Dokerów 5) pracownicy Biura Rozwoju Gdańska czekają na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją dzielnicy. 

Wydarzenia 27 września 2017 17:00

27 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 28 września 2017 17:00

28 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ul. Polanki 124A w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 4 października 2017 16:00

W każdą pierwszą środę miesiąca w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) od godz. 16 do 18. dyżury pełnią przedstawiciele Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Wydarzenia 4 października 2017 17:00

4 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 9 października 2017 17:00

9 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 10 października 2017 17:00

17 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 11 października 2017 16:00

Zapraszamy na spotkania informacyjne na temat rewitalizacji. Przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska w każdą drugą środę miesiąca czekają na mieszkańców zainteresowanych zakresem planowanych działań. Spotkania odbywają się w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4.  

Wydarzenia 17 października 2017 17:00

17 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień rejon Potoku Siedlickiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 23 października 2017 17:00

23 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 21 września 2017 17:00

21 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 20 września 2017 17:00

W każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17:00 – 19:00 w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” przy ul. Gościnnej 14 pracownicy Biura Rozwoju Gdańska czekają na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją dzielnicy. 

Wydarzenia 6 września 2017 17:00

6 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Strona 1 z 2