Wydarzenia 20 listopada 2017 17:00

20 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 20 listopada 2017 17:00

20 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 22 listopada 2017 17:00

22 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 22 listopada 2017 17:00

22 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 27 listopada 2017 17:00

27 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 29 listopada 2017 16:00

W każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16:00 – 18:00 w CSW Łaźnia 2 (ul. Strajku Dokerów 5) pracownicy Biura Rozwoju Gdańska czekają na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją dzielnicy. 

Wydarzenia 6 grudnia 2017 16:00

W każdą pierwszą środę miesiąca w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) od godz. 16 do 18. dyżury pełnią przedstawiciele Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Wydarzenia 16 listopada 2017 17:00

16 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 16 listopada 2017 17:00

16 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia 16 listopada 2017 16:00

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji w Gdańsku wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. Na Oruni będzie to Rynek Oruński.