Schemat procedury ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 1. Złożenie do Rady Miasta Gdańska – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (Biura Rozwoju Gdańska) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej.
 2. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca ma14 dni na ich uzupełnienie.
 3. Publikacja kompletnego wniosku wraz z ogłoszeniem o sposobie i terminie składania do niego uwag.
  Prezydent Miasta Gdańska (Biuro Rozwoju Gdańska) ma 3 dni od dnia złożenia wniosku na jego publikację na stronach BIP
 4. 21 dni na składanie uwag do wniosku.
  21 dni na składanie opinii i uzgodnień przez odpowiednie instytucje. 
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gdańska o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na BIP (w uzasadnionych przypadkach – w ciągu maksymalnie 90 dni).
   
 • Na mapie zaznaczono działki, do których zostały złożone wnioski.
 • Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie są publikowane.
 • Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i podlegają wyżej opisanej procedurze

Wnioski bez rozpatrzenia
Nr. wniosku Data wpływu/
Wnioskodawca
Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Braki formalne 
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/001

23-08-2018/

Towarzystwo
Zarządzające SKOK
Sp. z o.o. Spółka
komandytowo-
akcyjna

ul. Pilotów 21 w Gdańsku
(dz. nr 17/2, 16/7, 16/8 obr. 33)
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w miejscu Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku (Zaspa)
liczba mieszkań 110-130, wys. 31 m, liczba kondygnacji 10, podziemnych 2, pow. terenu 3478 m2, bez lokali usługowych, planowane wyburzenie istniejącego budynku
brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości
 zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/002

31-08-2018/

DORACO
Nieruchomości
Sp. z o.o.

ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,
liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków
brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości
zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/003

14-09-2018/

DORACO
Nieruchomości
Sp. z o.o.

ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,
liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków
brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości
zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/004

16-11-2018/

Jaworscy
Development
Sp. z o.o.

ul. Kobieli 4 w Gdańsku (dz. nr 449/3, 449/4 obr. 45)

Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

funkcja mieszkaniowo-usługowa, budynek wielorodzinny z przedszkolem i placem zabaw.
Powierzchnia przedszkola 1 oddziałowego. Liczba mieszkań 83, wys. do 7 kondygnacji, liczba kondygnacji - schodkowo od 3 do 7,  pow. terenu 3688 m2, pow. usługowa - podano jako użytkowa przedszkola - 156.18 m2

Dnia 5-12-2018 r. wniosek został wycofany.


Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.