Biuro Rozwoju Gdańska powołane zostało 24 czerwca 1999 roku. Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Naszym głównym zadaniem jest sporządzanie, na polecenie prezydenta miasta Gdańska, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.

Prace planistyczne wykonywane są przez urbanistów - architektów pracujących w sześciu zespołach urbanistycznych: Oliwa, Wrzeszcz, Śródmieście, Port, Zachód, Południe. Zespół projektowy, pracujący nad każdym projektem miejscowego planu, to: architekci, urbaniści z zakresu inżynierii miasta, transportu, ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) oraz ekonomiści i prawnicy.

 

Wszystkie informacje formalno-prawne np. statut czy regulaminy, znajdują się na stronie BIP

fot. pixabay.com