Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25 lipca 2017

W trzecim tekście prezentującym wybrane zagadnienia zawarte w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska przedstawiamy najważniejsze informacje na temat przestrzeni publicznych - szczególnie istotnych dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i nawiązywania kontaktów społecznych. Zapraszamy też do lektury całego dokumentu, który do końca lipca jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17 lipca 2017

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu prezentującego wybrane fragmenty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tym razem artykuł dotyczy środowiska. Przedstawiamy w nim najważniejsze informacje na ten temat zawarte w Studium i i jednocześnie zachęcamy do przeczytania całego dokumentu, który do końca lipca jest dostępny w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11 lipca 2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument planistyczny. Wskazuje kierunki, w których Gdańsk powinien rozwijać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Z projektem Studium, nad którym obecnie trwają prace, do końca lipca mieszkańcy mogą zapoznawać się na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15). Zachęcamy do lektury całego dokumentu, a poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące funkcji dominujących w mieście – jednego z wielu zagadnień, którymi zajmuje się Studium.  

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3 lipca 2017

Czerwiec w Biurze Rozwoju Gdańska upłynął pod znakiem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W dziewięciu spotkaniach oraz dwóch dniach otwartych wzięło udział ponad 360 osób. Następnym etapem prac nad Studium będzie wyłożenie projektu do publicznego wglądu.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14 czerwca 2017

13 czerwca projektanci z Biura Rozwoju Gdańska spotkali się ze specjalistami z zakresu architektury, urbanistyki i infrastruktury drogowej. Było to ostatnie spotkanie informacyjne z cyklu zaplanowanych w czerwcu wydarzeń dotyczących projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Natomiast 28 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska zostanie zorganizowany drugi w tym miesiącu dzień otwarty.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 13 czerwca 2017

12 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.  Było to kolejne z serii wydarzeń poświęconych temu tematowi. Tym razem zostało skierowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7 czerwca 2017

6 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy zaprezentowało publicznie projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6 czerwca 2017

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To będzie miasto o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców.

Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31 maja 2017

Minął rok od momentu, kiedy zostały udostępnione uwarunkowania i założenia do nowego studium (czerwiec 2016 r.) - teraz przyszedł czas na przedstawienie dokumentu „prawie” skończonego.

Strona 1 z 8