Kierunki - prace nad projektem 15 grudnia 2016
Kierunki - prace nad projektem 17 listopada 2016

16 listopada 2016 roku odbyło się seminarium pt. "Mobilność". Było to ostatnie z cyklu czterech spotkań organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Studium 04 listopada 2016

Szanowni Państwo,

Zaplanowane na 8 listopada br. seminarium pt. “Mobilność” w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z przyczyn technicznych jest odwołane.

Kierunki - prace nad projektem 28 października 2016

27 października 2016 roku odbyły się warsztaty urbanistyczne pt. „Krajobraz i tożsamość”. Było to już trzecie z cyklu spotkań organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Kierunki - prace nad projektem 21 października 2016

20 października 2016 roku  w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się seminarium pt. "Funkcje miasta". Było to drugie z cyklu czterech spotkań, organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Kierunki - prace nad projektem 14 października 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, 13 października 2016 roku, zorganizowało warsztaty z Radnymi i Radami Dzielnic w celu omówienia i wypracowania wspólnej wizji dla terenów zieleni i wody w mieście. Wnioski z warsztatów  będą wspierać prace nad wyznaczeniem kierunków w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Kierunki - prace nad projektem 13 października 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, realizując kolejny etap harmonogramu prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, organizuje cykl spotkań skierowanych do Radnych Miejskich, Rad Dzielnic i ekspertów. Po raz pierwszy projekt jest tak szeroko konsultowany społecznie.

Studium 22 lipca 2016

Wczoraj w siedzibie BRG, w ramach prac nad nowym SUiKZP, odbyło się seminarium poświęcone standardowi ulicy miejskiej.

Projekt uwarunkowań i założeń 04 lipca 2016

Od 28 kwietnia do 30 czerwca, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej, został udostępniony projekt uwarunkowań i założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gdańska. Obecnie projektanci analizują wnioski i uwagi mieszkańców, które zostały złożone do tej części dokumentu.

Strona 3 z 9