Projekt uwarunkowań i założeń 4 lipca 2016

Od 28 kwietnia do 30 czerwca, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej, został udostępniony projekt uwarunkowań i założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gdańska. Obecnie projektanci analizują wnioski i uwagi mieszkańców, które zostały złożone do tej części dokumentu.

Projekt uwarunkowań i założeń 6 czerwca 2016

Kolejny dzień otwarty w Biurze Rozwoju Gdańska już 8 czerwca! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od godziny 8:00 do godziny 19:00 na spotkanie z projektantami w sprawie uwarunkowań i założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Warsztaty eksperckie 18 maja 2016

5 kwietnia 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Inicjatywa Śródmieście”, zorganizowanego w Dworze Bractwa św. Jerzego wspólnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Spotkania z RD i SM 18 maja 2016

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 5 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie z Radnymi Miejskimi. Kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic – odbędzie się 11 maja, a mieszkańców zaproszono na otwarte środy – 18 maja i 8 czerwca.

Spotkania z RD i SM 18 maja 2016

Ogrom pracy i dziesiątki spotkań – tak w skrócie można opisać dotychczasowe działania związane z opracowaniem nowego Studium dla Gdańska11 maja br. odbyło się kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w celu przedstawienia projektu uwarunkowań i założeń. Ale o co tak właściwie chodzi w tym dokumencie? Dlaczego jest tak ważny dla naszego miasta i co w nim znajdziemy?

Projekt uwarunkowań i założeń 17 maja 2016

18 maja i 8 czerwca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w godzinach od 8:00-19:00 będzie można spotkać się z projektantami przygotowującymi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Projekt uwarunkowań i założeń 13 maja 2016

Ogrom pracy i dziesiątki spotkań – tak w skrócie można opisać dotychczasowe działania związane z opracowaniem nowego Studium dla Gdańska. W środę 11 maja odbyło się kolejne spotkanie – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w celu przedstawienia projektu uwarunkowań i założeń. Ale o co tak właściwie chodzi w tym dokumencie? Dlaczego jest tak ważny dla naszego miasta i co w nim znajdziemy?

Projekt uwarunkowań i założeń 6 maja 2016

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 5 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie z Radnymi Miejskimi. Kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic – odbędzie się 11 maja, a mieszkańców zaproszono na otwarte środy – 18 maja i 8 czerwca.

Seminaria 28 kwietnia 2016

24 marca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska. Omówiona zostały uwarunkowania i założenia do nowego Studium dla Gdańska.

Strona 1 z 4