Poniżej 30 tys. euro 31 października 2018

 Wybór oferty

Obwieszczenia 30 października 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wynik naboru na stanowisko w BRG 30 października 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Powyżej 30 tys. euro 19 października 2018

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o pracę w BRG 18 października 2018

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Powyżej 30 tys. euro 12 października 2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Trzyletnią subskrypcję oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową.”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Poniżej 30 tys. euro 12 października 2018

Wybór oferty

na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska”

Obwieszczenia 08 października 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Poniżej 30 tys. euro 05 października 2018

Wybór oferty

na dostawę 24 dyskowej półki macierzy QSAN kompatybilnej z macierzą QSAN TrioNas U600HA i dostawę dysków twardych w 2018 r.

Strona 2 z 9