Biuro Rozwoju Gdańska 25 kwietnia 2017 roku zorganizowało konsultacje z interesariuszami rewitalizacji w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w analizowaniu projektu uchwały, wskazując kilka ważnych kwestii wartych ponownego rozważenia. Przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska rozwiali również wiele wątpliwości dotyczących zakresu działania komitetu oraz charakteru i przebiegu posiedzeń, które odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.

Projekt uchwały, przygotowany przez Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego,  zakłada, że gdański Komitet Rewitalizacji będzie liczył nie więcej niż  dwudziestu pięciu członków, wybranych spośród przedstawicieli szerokiego grona interesariuszy a jego kadencja trwać będzie 5 lat. Co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej kadencji Komitetu, zostanie ogłoszony nabór na jego członków.

- Uchwała prawdopodobnie zostanie podjęta przez Radę Miasta Gdańska w czerwcu br. Następnie Prezydent Miasta Gdańska ogłosi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, którego spodziewać się możemy na przełomie lipca i sierpnia, ponieważ pierwsze posiedzenie Komitetu planujemy zorganizować we wrześniu – tłumaczyła Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję doradczą i opiniodawczą w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.

- Członkowie Komitetu w czasie posiedzenia będą analizowali działania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji a ich wnioski formułowane będą w formie opinii przyjmowanej w drodze głosowania – dodała Ewa Pielak.

Na koniec spotkania przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska przypomnieli o możliwości składania uwag do projektu uchwały,  w terminie do 2 maja 2017 roku. Można je złożyć, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w postaci papierowej - drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk albo osobiście w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, pok. nr 7 (parter), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, jak również w formie elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt uchwały wraz z Regulaminem określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2017-04-26Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego
Pobierz [pdf]