Dyskusja publiczna: PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II w mieście Gdańsku
Wydarzenia 30 czerwca 2020 18:00

30 czerwca o godzinie 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: PKM – odcinek kolei kokoszkowskiej w mieście Gdańsku
Wydarzenia 30 czerwca 2020 17:00

30 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 w sali AKWEN  na 1 piętrze odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek kolei kokoszkowskiej w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

XXIV Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 25 czerwca 2020 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

XXIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 28 maja 2020 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

XXII Sesja Rady Miasta Gdańska
Wydarzenia 30 kwietnia 2020 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Tym razem odbędą się w trybie zdalnym.

Dyskusja publiczna: Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej
Wydarzenia 11 lutego 2020 17:00

11 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wspólne urządzanie Biskupiej Górki
Wydarzenia 31 stycznia 2020 17:00

31 stycznia o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Waga i Stowarzyszenia Biskupia Górka ul. Biskupia 4 odbędzie się spotkanie informacyjne oraz prezentacja rozwiązań projektowych dot. urządzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej tzw. plac pod Neptunem. W jego trakcie zaprezentowana zostanie wstępna koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, do której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi i opinie.  

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, które wygrało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, jak również pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska.   

Więcej na ten temat  https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/29-biskupia-gorka-stary-chelm/988-wspolne-urzadzanie-biskupiej-gorki-spotkanie-otwarte

 

Dyskusja publiczna: Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza
Wydarzenia 21 stycznia 2020 17:00

21 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II
Wydarzenia 16 stycznia 2020 17:00

16 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej
Wydarzenia 14 stycznia 2020 17:00

14 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej
Wydarzenia 12 grudnia 2019 17:00

12 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Rudniki na południe od ulicy Litewskiej
Wydarzenia 10 grudnia 2019 17:00

10 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na południe od ulicy Litewskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Dyskusja publiczna: Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego
Wydarzenia 03 grudnia 2019 17:00

3 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej
Wydarzenia 19 listopada 2019 17:00

19 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
Wydarzenia 19 listopada 2019 17:00

19 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego
Wydarzenia 12 listopada 2019 17:00

12 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II
Wydarzenia 12 listopada 2019 17:00

12 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prezentacja GSUM - dodatkowe spotkanie dla organizacji pozarządowych
Wydarzenia 22 października 2019 17:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej na publiczną prezentację 22 października 2019 r. – Sala 408 (IV piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 o godzinie 17:00.

Prezentacja GSUM - dodatkowe spotkanie dla radnych miejskich i dzielnicowych
Wydarzenia 17 października 2019 17:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej na publiczną prezentację 17 października 2019 r. – Sala 408 (IV piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 o godzinie 17:00.

Dyskusja publiczna: Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II
Wydarzenia 15 października 2019 17:00

15 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej
Wydarzenia 15 października 2019 17:00

15 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: rejon kąpieliska morskiego Stogi II
Wydarzenia 08 października 2019 17:00

8 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego
Wydarzenia 08 października 2019 17:00

8 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Publiczna prezentacja Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej
Wydarzenia 02 października 2019 18:00

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej na publiczną prezentację 2 października 2019 r.Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 o godzinie 18:00.

Dyskusja publiczna: Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej
Wydarzenia 03 września 2019 17:00

3 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
Wydarzenia 03 września 2019 17:00

3 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a
Wydarzenia 27 sierpnia 2019 17:00

27 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy W

Dyskusja publiczna: Maćkowy - kościół w rejonie ulicy Czerskiej
Wydarzenia 22 sierpnia 2019 17:00

22 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Maćkowy - kościół w rejonie ulicy Czerskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza
Wydarzenia 20 sierpnia 2019 17:00

20 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra
Wydarzenia 30 lipca 2019 17:00

30 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Rudniki w rejonie ulicy Miałk Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej
Wydarzenia 23 lipca 2019

23 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej  ". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
Wydarzenia 23 lipca 2019

23 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Gminny Program Rewitalizacji - otwarte spotkanie konsultacyjne
Wydarzenia 25 czerwca 2019 17:30

Od 17 czerwca do 17 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska trwają konsultacje społeczne na temat projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym czasie można składać uwagi i propozycje dotyczące projektu. 25 czerwca odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne o godz. 17:30 w Gdańskim Archipelagu Kultury na Oruni (ul. Dworcowa 9).

Dyskusja publiczna: Kiełpino Górne w rejonie ulic Mamuszki i Goplańskiej
Wydarzenia 13 czerwca 2019 17:00

13 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpino Górne w rejonie ulic Mamuszki i Goplańskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przyszłość terenu u zbiegu ulic Kasztanowej i Wyzwolenia
Wydarzenia 11 czerwca 2019 17:00

Zapraszamy na 2-godzinne spotkanie z przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku na temat przyszłości terenu u zbiegu ulic Kasztanowej i Wyzwolenia, które odbędzie się 11 czerwca o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Na Zaspę 31A.

Dyskusja publiczna: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Św. Brata Alberta
Wydarzenia 11 czerwca 2019 17:00

11 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Św. Brata Alberta". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej
Wydarzenia 11 czerwca 2019 17:00

11 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej
Wydarzenia 05 czerwca 2019 17:00

5 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Łostowice - rejon ulicy Podleckiego
Wydarzenia 21 maja 2019 17:00

21 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice - rejon ulicy Podleckiego . Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (29 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej
Wydarzenia 21 maja 2019 17:00

21 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (29 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej
Wydarzenia 09 maja 2019 17:00

9 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (29 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych
Wydarzenia 09 maja 2019 17:00

9 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (29 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad zmianą Studium w części dot. Stogów
Wydarzenia 11 kwietnia 2019 17:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24. Zmiana Studium dotyczy części rejonu ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza, dla obszaru plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) o powierzchni ok. 39,4 ha.

 

Obwieszczenie o zmianie Studium

Dyskusja publiczna: Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta
Wydarzenia 09 kwietnia 2019 17:00

9 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 30 kwietnia 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II
Wydarzenia 09 kwietnia 2019 17:00

9 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 30 kwietnia 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy
Wydarzenia 20 marca 2019 17:00

20 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 29 marca 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej
Wydarzenia 20 marca 2019 17:00

20 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 29 marca 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów
Wydarzenia 05 marca 2019 17:00

5 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 29 marca 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Owczarnia – przy lesie
Wydarzenia 05 marca 2019 17:00

5 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy lesie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 1 do 29 marca 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
Wydarzenia 07 lutego 2019 17:00

 7 lutego 2019 roku w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24; w sali nr 408 odbędzie się otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji w celu omówienia projektu uchwały, a także wyrażenia przez interesariuszy uwag, opinii i propozycji składanych ustnie do protokołu.

Konsultacje społeczne dotyczą zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.

Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji.

Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/775-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nazewnictwa-obszarow-rewitalizacji.  

Spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami
Wydarzenia 06 lutego 2019 16:00

6 lutego w godz. 16:00-18:00 w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Zadanie jest realizowane w ramach projektu rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska. 

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/30-dolne-miasto-plac-walowy-stare-przedmiescie/779-spotkanie-w-sprawie-zagospodarowania-oplywu-motlawy

Rewitalizacja. Punkt informacyjny w Nowym Porcie
Wydarzenia 30 stycznia 2019 16:00

W każdą ostatnią środę miesiąca w CSW Łaźnia 2 pracownicy Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska czekają na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją. 

Dyskusja publiczna: Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II
Wydarzenia 16 stycznia 2019 17:00

16 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej
Wydarzenia 16 stycznia 2019 17:00

16 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej
Wydarzenia 09 stycznia 2019 17:00

9 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Kokoszki rejon ulicy Stokłosy
Wydarzenia 10 grudnia 2018 17:00

10 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki rejon ulicy Stokłosy". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej
Wydarzenia 10 grudnia 2018 17:00

10 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy
Wydarzenia 03 grudnia 2018 17:00

3 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1A
Wydarzenia 03 grudnia 2018 17:00

3 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1A". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego
Wydarzenia 09 października 2018 17:00

9 października 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża
Wydarzenia 13 września 2018 17:00

13 września 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Urbanistyczne warsztaty projektowe. Maćkowy - kościół w rejonie ulicy Czerskiej
Wydarzenia 10 września 2018 17:00

Zapraszamy na warsztaty urbanistyczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej. Celem spotkania jest wypracowanie optymalnego zagospodarowania działki gminnej w rejonie ulicy Czerskiej, na której planowana jest lokalizacja kościoła oraz przestrzeni publicznej w formie placu.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka
Wydarzenia 29 sierpnia 2018 17:00

29 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Konsultacje w sprawie parku przy ul. Związkowej i Gościnnej
Wydarzenia 23 sierpnia 2018 17:00

23 sierpnia o godz. 17.00 w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” (ul. Gościnna 14) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego projektanci przedstawią propozycje zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Gościnnej i Związkowej, przeanalizują też możliwość wprowadzenia zmian wskazanych przez mieszkańców. Więcej informacji oraz koncepcje zagospodarowania terenu są dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/32-orunia/672-konsultacje-w-sprawie-parku-przy-ul-zwiazkowej-i-goscinnej. Z wydrukowanymi materiałami można zapoznać się w "Gościnnej Przystani".

Spotkanie jest organizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

Dyskusja publiczna: Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej
Wydarzenia 24 lipca 2018 17:00

24 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej
Wydarzenia 19 lipca 2018 17:00

19 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Orunia rejon ulicy Nowiny 63 a
Wydarzenia 17 lipca 2018 17:00

17 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Orunia rejon ulicy Nowiny 63 a". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo
Wydarzenia 17 lipca 2018 17:00

17 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki
Wydarzenia 10 lipca 2018 17:00

10 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej
Wydarzenia 13 czerwca 2018 17:00

13 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Cmentarz Łostowicki – część wschodnia
Wydarzenia 12 czerwca 2018 17:00

12 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Łostowicki – część wschodnia". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Aniołki rejon ulicy Wroniej
Wydarzenia 07 czerwca 2018 17:00

7 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aniołki – rejon ulicy Wroniej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej
Wydarzenia 06 czerwca 2018 17:00

6 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii
Wydarzenia 08 marca 2018 17:00

8 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Główne Miasto rejon ulicy Szerokiej i Szklary
Wydarzenia 07 marca 2018 17:00

7 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulicy Szerokiej i Szklary". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Cmentarz Łostowicki – część wschodnia
Wydarzenia 06 marca 2018 17:00

6 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Łostowicki – część wschodnia". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Matarnia rejon ulicy Elewów II
Wydarzenia 23 stycznia 2018 17:00

23 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matarnia rejon ulicy Elewów II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Strzyża - ul. Wita Stwosza 77
Wydarzenia 23 stycznia 2018 17:00

23 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzyża - ul. Wita Stwosza 77". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii
Wydarzenia 18 stycznia 2018 17:00

18 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską
Wydarzenia 18 stycznia 2018 17:00

18 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Jasień - rejon Potoku Siedlickiego
Wydarzenia 16 stycznia 2018 17:00

16 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień - rejon Potoku Siedlickiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej
Wydarzenia 11 stycznia 2018 17:00

11 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej
Wydarzenia 11 stycznia 2018 17:00

11 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Jasień rejon ulicy Źródlanej
Wydarzenia 08 stycznia 2018 17:00

8 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień rejon ulicy Źródlanej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej
Wydarzenia 08 stycznia 2018 17:00

8 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie Jantarowej
Wydarzenia 08 stycznia 2018 17:00

8 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie Jantarowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna: Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej
Wydarzenia 20 grudnia 2017 17:00

20 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
Wydarzenia 19 grudnia 2017 17:00

19 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Wydarzenia 14 grudnia 2017 17:00

14 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydarzenia 12 grudnia 2017 17:00

12 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej
Wydarzenia 07 grudnia 2017 17:00

7 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
Wydarzenia 27 listopada 2017 17:00

27 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary
Wydarzenia 22 listopada 2017 17:00

22 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej
Wydarzenia 22 listopada 2017 17:00

22 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II
Wydarzenia 20 listopada 2017 17:00

20 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II
Wydarzenia 20 listopada 2017 17:00

20 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
Wydarzenia 16 listopada 2017 17:00

16 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II
Wydarzenia 16 listopada 2017 17:00

16 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaplanuj z nami Plac Wałowy. Prezentacja wyników warsztatów
Wydarzenia 16 listopada 2017 18:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami Rynek Oruński. Prezentacja wyników warsztatów
Wydarzenia 16 listopada 2017 16:00

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji w Gdańsku wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. Na Oruni będzie to Rynek Oruński.

Zaplanuj z nami plac nadwodny w Nowym Porcie. Prezentacja wyników warsztatów
Wydarzenia 15 listopada 2017 16:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami przestrzeń publiczną przy ul. Biskupiej. Prezentacja wyników warsztatów
Wydarzenia 15 listopada 2017 16:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Dyskusja publiczna: Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
Wydarzenia 14 listopada 2017 17:00

14 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Matarnia rejon ulicy Jesiennej
Wydarzenia 14 listopada 2017 17:00

14 listopada a o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matarnia rejon ulicy Jesiennej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaplanuj z nami plac nadwodny w Nowym Porcie. Warsztaty z mieszkańcami
Wydarzenia 11 listopada 2017 10:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami przestrzeń publiczną przy ul. Biskupiej. Warsztaty z mieszkańcami
Wydarzenia 11 listopada 2017 10:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami Plac Wałowy. Warsztaty z mieszkańcami
Wydarzenia 11 listopada 2017 15:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami Rynek Oruński. Warsztaty z mieszkańcami
Wydarzenia 11 listopada 2017 15:00

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji w Gdańsku wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. Na Oruni będzie to Rynek Oruński.

Zaplanuj z nami plac nadwodny w Nowym Porcie. Spacer z mieszkańcami
Wydarzenia 08 listopada 2017 16:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami przestrzeń publiczną przy ul. Biskupiej. Spacer z mieszkańcami
Wydarzenia 08 listopada 2017 16:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami Plac Wałowy. Spacer z mieszkańcami
Wydarzenia 07 listopada 2017 17:00

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Zaplanuj z nami Rynek Oruński. Spacer z mieszkańcami
Wydarzenia 07 listopada 2017 16:00

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji w Gdańsku wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. Na Oruni będzie to Rynek Oruński.

Dyskusja publiczna dotycząca studium
Wydarzenia 07 listopada 2017 17:00

W jakim kierunku będą rozwijać się dzielnice Gdańska? Gdzie może powstać najwięcej mieszkań? Czy znajdzie się miejsce na nowe drogi? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w studium opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad tym dokumentem są bliskie końca, a 7 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

O mobilności z mieszkańcami. Zapraszamy na otwarte warsztaty
Wydarzenia 17 października 2017 17:00

Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Główna idea tego projektu to równy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta do określonego obszaru niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy posiadanego środka transportu oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości zrównoważonego systemu transportu miejskiego.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie ul. Polanki 124A
Wydarzenia 28 września 2017 17:00

28 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ul. Polanki 124A w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydarzenia 27 września 2017 17:00

27 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
Wydarzenia 21 września 2017 17:00

21 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jasień rejon ulicy Źródlanej
Wydarzenia 06 września 2017 17:00

6 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Strzyża – ulica Wita Stwosza 77
Wydarzenia 30 sierpnia 2017 17:00

30 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzyża – ulica Wita Stwosza 77". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Brzeźno – rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli
Wydarzenia 24 sierpnia 2017 17:00

24 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeźno – rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze
Wydarzenia 02 sierpnia 2017 17:00

2 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Stare Miasto rejon ulicy Sierocej
Wydarzenia 11 lipca 2017 17:00

11 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto rejon ulicy Sierocej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Dyskusja publiczna: Jasień rejon Potoku Siedlickiego
Wydarzenia 06 lipca 2017 17:00

6 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień – rejon Potoku Siedlickiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Dofinansowanie unijne dla projektów rewitalizacyjnych
Wydarzenia 30 czerwca 2017 12:00

W piątek 30 czerwca o godz. 12.00 na skwerze przy Placu Wałowym w Gdańsku podpisane zostaną uroczyście umowy na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych na kwotę ponad 76 milionów złotych. Umowy podpisywać będą: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Dzień otwarty - Studium
Wydarzenia 28 czerwca 2017 08:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza 6 i 28 czerwca na dni otwarte w celu zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańsk. Od godziny 8:00 do 19:00 zespół autorski będzie do dyspozycji mieszkańców i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jakie zmiany czekają Nowy Port? Przyjdź i dowiedz się więcej
Wydarzenia 21 czerwca 2017 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska 21 czerwca od godz. 16 zaprasza na stoisko informacyjne, które będzie działało w Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 w Nowym Porcie.   

Dyskusja publiczna: Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej
Wydarzenia 20 czerwca 2017 17:00

20 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie informacyjne dotyczące Studium
Wydarzenia 13 czerwca 2017 17:00

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00, na które szczególnie zapraszamy specjalistów z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie wizja rozwoju przestrzennego miasta Gdańska zawarta w Studium.

Spotkanie informacyjne dotyczące Studium
Wydarzenia 12 czerwca 2017 17:00

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00, na które szczególnie zapraszamy społeczne organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie wizja rozwoju przestrzennego miasta Gdańska zawarta w Studium.

Spotkanie informacyjne dotyczące Studium
Wydarzenia 06 czerwca 2017 17:00

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00, na które szczególnie zapraszamy Radnych Miejskich i Radnych Dzielnicowych oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie wizja rozwoju przestrzennego miasta Gdańska zawarta w Studium.

Dzień otwarty - Studium
Wydarzenia 06 czerwca 2017 08:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza 6 i 28 czerwca na dni otwarte w celu zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańsk. Od godziny 8:00 do 19:00 zespół autorski będzie do dyspozycji mieszkańców i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

Dyskusja publiczna: Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
Wydarzenia 06 czerwca 2017 17:00

6 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa rejon ulic Posejdona i Junony". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Olszynka – Dwór Olszyński
Wydarzenia 18 maja 2017 17:00

18 maja o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olszynka – Dwór Olszyński". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
Wydarzenia 16 maja 2017 17:00

16 maja o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Wydarzenia 10 maja 2017 17:00

10 maja o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Komitet rewitalizacji – konsultacje społeczne
Wydarzenia 25 kwietnia 2017 17:00

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Dyskusja publiczna: Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
Wydarzenia 11 kwietnia 2017 17:00

11 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
Wydarzenia 10 kwietnia 2017 17:00

10 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa rejon ulic Posejdona i Junony". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jasień w rejonie przystanku PKM
Wydarzenia 06 kwietnia 2017 17:00

6 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień w rejonie przystanku PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
Wydarzenia 05 kwietnia 2017 17:00

5 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
Wydarzenia 04 kwietnia 2017 17:00

4 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
Wydarzenia 23 marca 2017 17:00

23 marca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej
Wydarzenia 16 marca 2017 17:00

16 marca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Młode Miasto – Gazownia II
Wydarzenia 14 marca 2017 17:00

14 marca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Młode Miasto – Gazownia II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje
Wydarzenia 20 lutego 2017 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje
Wydarzenia 15 lutego 2017 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje
Wydarzenia 13 lutego 2017 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego
Wydarzenia 09 lutego 2017 17:00

9 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej
Wydarzenia 08 lutego 2017 17:00

8 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje
Wydarzenia 08 lutego 2017 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dyskusja publiczna: Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Wydarzenia 07 lutego 2017 17:00

7 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje
Wydarzenia 06 lutego 2017 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dyskusja publiczna: Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga
Wydarzenia 18 stycznia 2017 17:00

18 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Spotkanie dla Zarządców i Przedstawicieli Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych
Wydarzenia 11 stycznia 2017 17:00

Zaproszenie dla Zarządców i Przedstawicieli Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z czterech wyznaczonych do rewitalizacji obszarach miasta Gdańska.

Dyskusja publiczna: Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II
Wydarzenia 05 stycznia 2017 17:00

5 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna: Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
Wydarzenia 04 stycznia 2017 17:00

4 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

 

 

Dyskusja publiczna: Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej
Wydarzenia 20 grudnia 2016 17:00

20 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej
Wydarzenia 15 grudnia 2016 17:00

15 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej
Wydarzenia 15 grudnia 2016 17:00

15 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej
Wydarzenia 14 grudnia 2016 17:00

14 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jasień w rejonie przystanku PKM
Wydarzenia 06 grudnia 2016 17:00

6 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień w rejonie przystanku PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki
Wydarzenia 24 listopada 2016 17:00

24 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Zakoniczyn rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej
Wydarzenia 17 listopada 2016 17:00

17 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakoniczyn rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego
Wydarzenia 16 listopada 2016 17:00

16 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Mobilność
Wydarzenia 16 listopada 2016 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało seminarium z Radami Dzielnic.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej
Wydarzenia 15 listopada 2016 17:00

15 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej
Wydarzenia 10 listopada 2016 17:00

10 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej
Wydarzenia 07 listopada 2016 17:00

7 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
Wydarzenia 02 listopada 2016 17:00

2 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego – krajobraz i tożsamość
Wydarzenia 27 października 2016 16:45

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało warsztaty z Radami Dzielnic.

GPL - spotkanie z Radą Dzielnicy Chełm
Wydarzenia 26 października 2016 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, przygotowuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). W projekcie, podzielonym na trzy etapy, zostaną wyznaczone lokalne przestrzenie publiczne obecnie funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie mieszkańców.

Dyskusja publiczna: VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
Wydarzenia 24 października 2016 17:00

24 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina  i Aleksandra Orłowskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – funkcje miasta
Wydarzenia 20 października 2016 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaplanowało seminarium z Radami Dzielnic.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Wydarzenia 20 października 2016 17:00

20 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Młode Miasto – Gazownia II
Wydarzenia 18 października 2016 17:00

18 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Młode Miasto – Gazownia II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Woda i zieleń
Wydarzenia 13 października 2016 16:45

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało warsztaty z Radami Dzielnic.

GPL - spotkanie z Radą Dzielnicy Śródmieście
Wydarzenia 12 października 2016 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, przygotowuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). W projekcie, podzielonym na trzy etapy, zostaną wyznaczone lokalne przestrzenie publiczne obecnie funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie mieszkańców.

Dyskusja publiczna: Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
Wydarzenia 12 października 2016 17:00

12 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
Wydarzenia 11 października 2016 17:00

11 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

GPL - spotkanie z Radą Dzielnicy Nowy Port
Wydarzenia 10 października 2016 17:00

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, przygotowuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). W projekcie, podzielonym na trzy etapy, zostaną wyznaczone lokalne przestrzenie publiczne obecnie funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie mieszkańców.

Dyskusja publiczna: Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II
Wydarzenia 05 października 2016 17:00

5 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
Wydarzenia 29 września 2016 17:00

29 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przymorze Wielkie: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 28 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie zapraszają 28 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Jagiellońska 5 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Zaspa-Młyniec: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 27 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec zapraszają 27 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Pilotów 7 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 26 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia zapraszają 26 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Szyprów 3 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Oliwa: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 21 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Oliwa zapraszają 21 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 10 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Przymorze Małe: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 20 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Przymorze Małe zapraszają 20 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Czerwony Dwór 25 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Dyskusja publiczna: Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej
Wydarzenia 20 września 2016 17:00

20 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego
Wydarzenia 20 września 2016 17:00

20 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Osowa: spotkanie w sprawie Zielonego Bulwaru
Wydarzenia 19 września 2016 16:00

Biuro Rozwoju Gdańska oraz Rada Dzielnicy Osowa zapraszają 19 września na spotkanie informacyjne w sprawie trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar. Od godziny 16:00 do 19:00 przy ulicy Wacława Balcerskiego 35 projektanci Biura Rozwoju Gdańska czekać będą na mieszkańców.

Dyskusja publiczna: Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki
Wydarzenia 13 września 2016 17:00

13 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno
Wydarzenia 12 września 2016 17:00

12 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Klukowo rejon ulicy Radarowej
Wydarzenia 08 września 2016 17:00

8 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klukowo rejon ulicy Radarowej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
Wydarzenia 07 września 2016 17:00

7 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Barniewice rejon ulicy Ateny
Wydarzenia 06 września 2016 17:00

6 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Barniewice rejon ulicy Ateny". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej
Wydarzenia 05 września 2016 17:00

5 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja Publiczna: Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II
Wydarzenia 30 sierpnia 2016 17:00

30 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja Publiczna: Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
Wydarzenia 24 sierpnia 2016 17:00

24 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpinek w rejonie przystanku PKM". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja Publiczna: Stare Miasto - Brabank
Wydarzenia 18 sierpnia 2016 17:00

18 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Brabank". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja publiczna: Młode Miasto – Gazownia II
Wydarzenia 18 sierpnia 2016 17:00

18 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto – Gazownia II. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja Publiczna: Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Wydarzenia 27 lipca 2016 17:00

27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusja Publiczna: Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
Wydarzenia 19 lipca 2016 17:00

19 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Warsztaty z mieszkańcami Jasienia
Wydarzenia 12 lipca 2016 18:00

12 lipca 2016 roku – w Biurze Rozwoju Gdańska godzinie 18:00  odbędą się warsztaty poświęcone koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego „Jasień rejon potoku Siedlickiego”. Projektanci wraz z mieszkańcami osiedla, będą pracować w grupach nad różnymi wariantami przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.

Dyskusja Publiczna: Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
Wydarzenia 05 lipca 2016 17:00

5 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska pryz ulicy Wały Piastowskie 24  odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie dotyczące MPZP "Jasień - rejon Potoku Siedlickiego"
Wydarzenia 29 czerwca 2016 18:00

 

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkanie poświęcone koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasień - rejon Potoku Siedlickiego".

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 85 przy ul. Stolema 59 w Gdańsku godzina 18:00

 

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące koncepcji planu „Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej”
Wydarzenia 23 czerwca 2016 17:00

Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w szkole podstawowej nr 49 przy ulicy Legionów 11 o godzinie 17:00.

Omawiana będzie koncepcja MPZP  „Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej”, która wzbudziła niepokój wśród zainteresowanych, szczególnie mieszkańców sąsiedniej ulicy Pstrowskiego.

Dyskusja publiczna: Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej
Wydarzenia 21 czerwca 2016 17:00

 Dyskusja publiczna odbędzie się 21 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Warsztaty badawcze na Dolnym Mieście
Wydarzenia 18 czerwca 2016 10:00

Warsztaty badawcze dla obszaru objętego Rewitalizacją:  Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście odbędą się 18 czerwca w godz. 10:00-15:00 

Spacer z Prezydentem Pawłem Adamowiczem w Nowym Procie
Wydarzenia 14 czerwca 2016 17:00

Start spaceru przed Morskim Domem Kultury w Nowym Porcie, ul. Marynarki Polskiej 111 o godzinie 17:00

Celem spaceru jest zidentyfikowanie miejsc priorytetowych do rewitalizacji z punktu widzenia mieszkańców np. podjazdów dla niepełnosprawnych czy elementów małej architektury.

GPL - spotkanie z Radą Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce
Wydarzenia 30 listopada -0001

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, przygotowuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). W projekcie, podzielonym na trzy etapy, zostaną wyznaczone lokalne przestrzenie publiczne obecnie funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie mieszkańców.