Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24. Zmiana Studium dotyczy części rejonu ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza, dla obszaru plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) o powierzchni ok. 39,4 ha.

 

Obwieszczenie o zmianie Studium