6 lutego w godz. 16:00-18:00 w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Zadanie jest realizowane w ramach projektu rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska. 

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/30-dolne-miasto-plac-walowy-stare-przedmiescie/779-spotkanie-w-sprawie-zagospodarowania-oplywu-motlawy