Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia przestrzeni oraz sposobu jej urządzenia. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Miejsce: siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4.

Terminy:
- 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
- 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów.

Na Biskupiej Górce konkurs urbanistyczno-architektoniczny będzie dotyczyć przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej – sąsiadującej z terenem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prace mają polegać na doprowadzeniu tego obszaru do stanu, w którym będzie on mógł być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. W związku z tym planuje się zbudować aleje spacerowe, zamontować elementy małej architektury, dokonać niezbędnych nasadzeń.

Więcej na ten temat: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/487-rewitalizacja-mieszkancy-zaprojektuja-wazne-dla-nich-miejsca-2