Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia przestrzeni oraz sposobu jej urządzenia. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Miejsce: Urząd Marszałkowski (Sala Herbowa), ul. Okopowa 21/27;

Terminy:
- 7 listopada, godz. 17-19 – spacer,
- 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
- 16 listopada, godz. 18-20 - prezentacja wyników warsztatów.

W obrębie Placu Wałowego wstępnie przewidziano przebudowę dróg i ciągów pieszych, stworzenie miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury podziemnej, montaż małej architektury, odtworzenie fontanny, modernizację placu zabaw oraz montaż elementów umożliwiających organizację wystaw plenerowych.

Więcej na ten temat: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/487-rewitalizacja-mieszkancy-zaprojektuja-wazne-dla-nich-miejsca-2