Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji w Gdańsku wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. Na Oruni będzie to Rynek Oruński.

Podczas pierwszego spotkania – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania. Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą na wizualizacjach podczas ostatniego spotkania. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Więcej informacji na temat konsultacji: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/487-rewitalizacja-mieszkancy-zaprojektuja-wazne-dla-nich-miejsca-2

Gościnna Przystań, siedziba Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14;

- 7 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
- 16 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.