Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Główna idea tego projektu to równy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta do określonego obszaru niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy posiadanego środka transportu oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości zrównoważonego systemu transportu miejskiego.

Oficjalnym partnerem projektu w ramach którego powstaje SUMP jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Już 17 października zapraszamy mieszkańców miasta na kolejne z serii warsztatów konsultacyjnych w ramach SUMP.

Szerokie konsultacje społeczne są ważną częścią SUMP. SUMP dla Gdańska realizowany jest w ramach projektu CityMobiNet (z programu URBACT III).

17 października o 17.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A (sala konferencyjna na parterze) podczas otwartego dla mieszkańców spotkania będzie można porozmawiać
o zarządzaniu mobilnością w Gdańsku. W warsztatach, oprócz mieszkańców miasta, wezmą też udział przedstawiciele Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele GZDiZ i pozostałych jednostek miejskich.

Wraz z rozwojem miast mieszkańcy stanęli przed wyzwaniami związanymi ze sprawną komunikacją. Przemieszczanie się osób jest powodem zatorów drogowych, nadmiernego hałasu, zanieczyszczeń powietrza i obniżenia jakości życia mieszkańców. Współczesne miasta zmieniają się coraz szybciej, a przemieszczanie się po nich staje się jednym
z podstawowych wyzwań. Mieszkańcy chcą polegać na zintegrowanych systemach transportu, aby móc podróżować efektywnie. Skuteczne zarządzanie mobilnością jest kluczem do sukcesu i miasta dla wszystkich.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach: do 15.10.2017 do północy. Adres poczty elektronicznej: Karolina.Orcholska@gzdiz.gda.pl