W piątek 30 czerwca o godz. 12.00 na skwerze przy Placu Wałowym w Gdańsku podpisane zostaną uroczyście umowy na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych na kwotę ponad 76 milionów złotych. Umowy podpisywać będą: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Umowy dotyczą projektów rewitalizacyjnych przygotowanych dla czterech obszarów Gdańska: Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni. Projekty zostaną dofinansowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Ich łączna wartość wyniesie ponad 120 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 76 mln zł.

Na godzinę przed podpisaniem umów – od godz. 11.00 – Biuro Rozwoju Gdańska uruchomi na Placu Wałowym stoiska informacyjne dotyczące rewitalizacji. To właśnie w BRG działa Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, którego przedstawiciele także będą uczestniczyć w podpisaniu umów, jako jednostka przeprowadzająca i odpowiedzialna za procesy rewitalizacyjne.

Projekty będą realizowane w latach 2018-2023. W tym czasie obszary rewitalizowane czekają duże zmiany. W ramach dofinansowanych projektów będą prowadzone działania aktywizacyjne skierowane do różnych grup wiekowych mieszkańców z obszarów objętych rewitalizacją. Zostaną wykonane remonty lokali przeznaczonych na działalność społeczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe. Będą też realizowane prace modernizacyjne, którymi zostaną objęte zarówno drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, jak i elewacje kamienic oraz izolacje ich fundamentów. W ramach działań rewitalizacyjnych zostaną również zagospodarowane skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw.

 

loga ue